Frank, Rob en Maud

Time flies when you're having fun

Een interview met de oprichters van Quatronic: Frank, Rob, Richard & Wouter

Quatronic is een moderne business technology consultancy die hard aan de weg timmert om de nummer één in Low Code ontwikkeling te worden. Het jonge bedrijf is het resultaat van de samenwerking tussen vier ondernemende, innovatieve en ‘tech-savvy’ mannen. Een interview met de oprichters van Quatronic: Frank Grooten, Rob van den Broek, Richard van Osnabrugge & Wouter van der Meij.

Time flies...

In drie jaar tijd is Quatronic gegroeid van vier naar zeventien medewerkers. “Het zijn allemaal mensen die geloven in en bijdragen aan ons idee. Er is de missie van Quatronic, maar ook de mensen die helpen die missie te volbrengen!” De oprichters van Quatronic zijn heel trots op het team wat er nu staat. Dat hun medewerkers met plezier bij en voor Quatronic werken vinden ze heel belangrijk. Er wordt qua bedrijfscultuur binnen Quatronic dan ook sterk ingezet op ‘samen’. Er is geen grote power distance tussen de oprichters en de werknemers, en er is weinig hiërarchie. “We zijn allemaal jonge ondernemende mensen, die elkaar overal over moeten kunnen aanspreken.”

Transparantie is een bewust gekozen bedrijfskenmerk van Quatronic. Alle medewerkers worden bijvoorbeeld periodiek geüpdatet over hoe het er financieel voor staat en wat de toekomstplannen zijn. Daar heeft iedereen ook belang bij, want het is voor onze medewerkers mogelijk om zich in te kopen in het bedrijf. “Onze aandelengroei is dus ook echt in het belang van alle werknemers. Dit stimuleert iedereen om actief mee te denken en mee te bouwen. Er is eigenaarschap.” Andere dingen die typerend zijn voor Quatronic: business casual, ‘client over company’ en geen negen tot vijf mentaliteit. Hulp vragen en bieden wanneer dat nodig is, en samen gaan voor een topprestatie.

Achtergrond

Quatronic is geen klassiek IT-bedrijf, maar een Technische Business Consultancy waar het niet in de eerste plaats gaat om het ontwikkelen en bouwen van hightech applicaties, maar om het optimaliseren van werkprocessen van de klant. Omdat Quatronic een business focus heeft worden klanten in de kennismakingsfase grondig bevraagd op hun doelstellingen en huidige werkprocessen. Hierdoor kan de situatie goed in kaart worden gebracht om vervolgens een passende oplossing te kunnen realiseren.

Quatronic onderscheidt zich van andere IT partijen door eerst de focus te leggen op het te optimaliseren proces en dan pas op de techniek. Waar andere IT partijen ontwikkelaars zoeken, trekt Quatronic mensen aan die het leuk vinden om met techniek bezig te zijn, maar die vooral kunnen achterhalen wat de oplossing is voor het probleem van de klant, en welke techniek daar het beste bij ingezet kan worden. De drive van Quatronic is: tevreden klanten die verbaasd zijn over wat wij samen met hen en innovatieve technologie kunnen realiseren. “Wij willen waarde toevoegen voor onze klanten, zodat deze efficiënter kunnen werken.”

Efficiëntie is een belangrijke kernwaarde bij Quatronic. Zowel intern als extern wordt ingezet op zoveel mogelijk werken met geautomatiseerde processen, net als bij Toyota. Daar leveren ze per dag tientallen totaal verschillende auto’s af, maar die doorlopen allemaal hetzelfde proces. Zo is bij ons ook elke applicatie uniek, maar hoe die wordt gebouwd verloopt via een standaardprocedure. Ook intern wordt het wiel niet twee keer uitgevonden. Alle administratieve processen zijn gedigitaliseerd en gestandaardiseerd – van onboarding tot facturatie – in de door Quatronic ontwikkelde applicaties.

The sky is the limit

Dat Quatronic ambitieus is moge duidelijk zijn. Er liggen ambities op verschillende vlakken: een gevestigde naam zijn in de IT-consultancy, hun aanbod verbreden op het gebied van business consultancy en datamanagement, groeikansen voor werknemers vermeerderen en verder uitbreiden in het buitenland.

De oprichters van Quatronic maken zich er hard voor dat hoe hard het bedrijf ook groeit, ze de vibe vasthouden van het jonge ondernemerschap en dat relaties en persoonlijk contact hoge prioriteit blijven.

Richard van Osnabrugge
Meer weten?

Richard van Osnabrugge

Business Technology Consultant