Agile is niet meer weg te denken in IT-ontwikkelend Nederland. Het is dé methode voor het creëren van snelheid en flexibiliteit in softwareprojecten.

Agile is niet meer weg te denken in IT-ontwikkelend Nederland. Het is dé methode voor het creëren van snelheid en flexibiliteit in softwareprojecten.

Agile & PRINCE2

Het beste van beide werelden!

Agile is niet meer weg te denken in IT-ontwikkelend Nederland. Het is dé methode voor het creëren van snelheid en flexibiliteit in softwareprojecten. Toch zien we vaak de volgende koppen in de krant:

De uitdaging van Agile werken

Het gebrek aan controle op de lange termijn is hierbij vaak de boosdoener. Hoe zorg je ervoor dat je in een snelle agile setting niet achteraf voor verassingen komt te staan?

De onderliggende uitdaging is dat er vaak minder aandacht wordt geschonken aan de voortgang over de sprints heen en sturing op budget en scope nauwelijks aan bod komt. De praktijk leert dat veel bedrijven hier toch behoefte aan hebben, maar worstelen met de discipline en motivatie.

De oplossing: HLR als onderdeel van je Agile werkwijze

Als we kijken naar klassiek projectmanagement springt er voor ons één element uit dat kan helpen met een oplossing, namelijk het Highlight Report (HLR) uit de PRINCE2 methode. Een HLR biedt een overzicht in de project status met betrekking tot tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen en risico’s. Met het versturen van dit statusrapport naar alle stakeholders is iedereen altijd up-to-date van de laatste informatie.

Quatronic heeft het HLR onderdeel gemaakt van haar agile werkwijze. Wekelijks wordt er per projectteam een HLR gegenereerd, welke inzicht geeft in de resultaten van de voorgaande week, de verwachtte resultaten van de aankomende week, budgetvoortgang, genomen besluiten en geïdentificeerde risico’s.

Versimpeld voorbeeld: deel van HLR report ontwikkeld door Quatronic.
Versimpeld voorbeeld: deel van HLR report ontwikkeld door Quatronic.

Hoe zorgen wij ervoor dat de HLR geen tijdrovende taak is en de focus wordt behouden op productontwikkeling? Onze HLR wordt automatisch gegenereerd doordat wij deze hebben geïntegreerd in onze projectmanagement back-end en scrum tools (zoals bijvoorbeeld Jira). Het projectteam hoeft alleen nog de details aan te scherpen en de HLR is gereed met een druk op de knop.

Deze hybride werkvorm zeer wordt gewaardeerd door onze klanten, omdat het projectmanagers en stakeholders meer controle geeft in een agile omgeving.

Frank Grooten
Meer weten?

Frank Grooten

Business Technology Consultant